Videoarchiv přednášek 2023

Středa 25. října 2023

9:00 - 10:15 Blok hosté

Předsedající: M. Duschl, R. Gřegoř, J. Šeblová, P. Šonka

 1. Od obvoďáka k praktickému lékaři (P. Šonka)
 2. "Iceberg ahead - Strategies to avoid the Emergency Medical Service and primary care apocalypse“ (M. Duschl)

10:30 - 11:45 Blok VPL a UM

Předsedající: P. Šonka, T. Veleta

 1. Vzdělávání v oborech všeobecné praktické lékařství a urgentní medicína (L. Bezdíčková)
 2. Pacient odeslaný VPL - reálné zatížení urgentního příjmu (T. Veleta)
 3. Point of care metody v ordinaci VPL (D. Zhoř)
 4. Praktik nebo specialista? (D. Kinšt)
 5. Návštěvní služba praktického lékaře (Z. Cejnar)

11:50 - 12:50 Blok urgentní medicína a kardiologie

Předsedající: O. Rennét, A. Truhlář

 1. Plicní embolie update 2023 (F. Varhaník)
 2. Stratifikace rizika u bolestí na hrudi (R. Bánszky)
 3. Management fibrilace síní na urgentním příjmu (O. Rennét)
 4. Když méně je více - urgentní kardiologie na UP (P. Grenar)

14:00 - 15:30 Low-level urgence v terénu - nové výzvy potřebují nový přístu

Předsedající: O. Franěk, J. Kubalová

 1. Když ne záchranku, tak koho? (O. Franěk)
 2. Paramedic practitioner aneb praktický nelékař (D. Peřan)
 3. Je namístě nechat ho na místě? (R. Sýkora)
 4. Zatěžujeme urgenty zbytečnostmi? (J. Kubalová)
 5. Neurgentní pacient na urgentním příjmu (O. Rennét)

15:45 - 17:00 Blok geriatrie a paliativní medicína

Předsedající: O. Rennét, M. Uhlíř

 1. Geriatrický pacient na urgentním příjmu (V. Mezera)
 2. Senior není starší dospělý aneb oligosymptomatika ve stáří (Z. Bureš)
 3. Výsledky analýzy výjezdů k paliativně relevantním pacientům na ZZS HMP (M. Uhlíř)
 4. Skupina paliativních ambasadorů napříč ZZS - zkušenosti ze spolupráce (S. Večerková)
 5. Modlitba za dobrou smrt? (R. Uher)

17:00 - 18:00 Blok Varia I

Předsedající: V. Kutěj, J. Šeblová

 1. Mimořádná událost – DN dvou autobusů v Jihomoravském kraji - červenec 2023 (S. Popela)
 2. Management pacientů s polytraumatem v ČR – výsledky dotazníkové studie napříč 12-ti traumacentry pro dospělé (G. Holubová)
 3. Postavení prokoagulačních faktorů v terapii traumatického krvácení (M. Durilla)
 4. Kam kráčíš urgentisto? (J. Chvojka)

Čtvrtek 26. října 2023

8:30 - 9:15 Blok Varia II

Předsedající: R. Gřegoř, A. Truhlář

 1. "Klíště a maso" alfa-gal syndrom a následné anafylaktické reakce - kazuistiky (J. Chvojka)
 2. Střelné poranění hrudníku u těhotné (M. Durila)
 3. Půl roku fungování operátorů pro netísňové volání na KZOS ZZS LK (H. Stejná, L. Boková)

9:15 - 10:30 Blok psychiatrie

Předsedající: J. Šeblová, P. Šilhán

 1. Bariéry adekvátní psychiatrické péče v podmínkách urgentní medicíny (J. Šeblová)
 2. Dětský psychiatrický pacient (I. Dudová)
 3. Dospívající a dospělý psychiatrický pacient (P. Šilhán)
 4. Krizová intervence pro akutně zasažené (L. Humpl)
 5. Sociální problematika v urgentní medicíně (J. Vargová)

10:45 - 13:00 Potřeby zdravotníků a možná řešení

Předsedající: D. Peřan, J. Šeblová

 1. Stigma a násilí v urgentní medicíně (J. Pekara)
 2. Zkušenosti z intervenční části studie HEROES-CZ - individuání vs. týmové intervence (J. Šeblová)
 3. Potřeby zdravotníků – výstupy kvalitativní části studie HEROES-CZ (M. Janoušková)
 4. Panelová diskuze - K. Zdichová, O. Rennét, M. Gusty, M. Pokorná, J. Dissou, V. Karhanová