Poděkování účastníkům a přístup k videoarchivu

Poděkování účastníkům a přístup k videoarchivu

Vážené kolegyně a kolegové,

vracíme se k nedávno proběhlému kongresu XXVIII. Dostálovy dny urgentní medicíny, který se zařadil ve své dlouhé historii k zatím nejúspěšnějším.

Usuzujeme tak nejen z rekordního počtu registrovaných účastníků (429), ale především z velkého průběžného zájmu o prezentace a doprovodné aktivity, který trval až do samotného ukončení kongresu ve čtvrtek.

Již během akce jsme začali dostávat velice pozitivní zpětnou vazbu, která je závazkem pro další ročníky. Domníváme se, že zájem o účast na letošních „Dostálkách“ vyvolalo mimo jiné tématické zaměření kongresu na problematiku urgentních příjmů, protože jejich vznik a rozvoj je v současné i blízké době velmi aktuální úkol.

Dovolte, abych na tomto místě jménem programového i vědeckého výboru poděkoval všem kteří se podíleli na úspěšném průběhu akce. Slova díků směřuji proto přednášejícím, organizátorům workshopů, partnerům a vystavovatelům a všem, kteří zajišťovali hladký chod kongresu. Obrovskou zásluhu na nejen těchto Dostálových dnech má firma SANOPHARM CZ, bez perfektní spolupráce jejich týmu si kongres neumíme představit. Největší poděkování ale patří Vám všem, kteří jste se XXVIII. Dostálových dnů urgentní medicíny zúčastnili.

Pokud okolnosti dovolí, slibujeme pro příští ročník, že přineseme další inovace a témata, která Vás opravdu zaujmou. Poznačte si proto do svých kalendářů termín 24. – 26. 10. 2023, kdy se budou konat XXIX. Dostálovy dny urgentní medicíny, na které Vás už nyní srdečně zveme.

S přáním všeho dobrého
MUDr. Roman Gřegoř, MBA

Přístup k videoarchivu

Pokud budete mít zájem o zpětné zhlédnutí přednášek, naleznete kompletní záznam na adrese: https://dostalovydny.cz/videoarchiv/

Heslo pro přístup k videoarchivu bylo dnes rozesláno e-mailem všem účastníkům. V případě, že jste heslo neobdrželi, kontaktujte organizátory na adrese info@sanopharm.cz

FA9B8512

Další aktuality

Organizační pokyny účastníkům

21. 10. 2022

Vážení účastníci konference XXVIII. Dostálovy dny urgentní medicíny, děkujeme za vaši registraci a těšíme se…

Celá novinka >

Workshop Základy Point-of-Care ultrasonografie v PNP (a jinde)

11. 10. 2022

Vážení účastníci XXVIII. Dostálových dnů urentní medicíny, dovolte nám pozvat vás k účasti na workshopu Základy Point-of-Care…

Celá novinka >

Workshop: JEDNA HODINA NA URGENTNÍM PŘÍJMU aneb „Pane/paní, půjdeme si hrát“

12. 9. 2022

Definici, k čemu je urgentní příjem, známe: k zajištění kontinuity péče. Co tam máme jako lékaři dělat,…

Celá novinka >

Jak urychlit srážecí kaskádu? Workshop zástava krvácení a stabilizace pánve

8. 9. 2022

Zajímá vás, jak funguje účinek kaolinu ve srážecí kaskádě? To a mnohem více o nových…

Celá novinka >

Základní informace o XXVIII. Dostálových dnech urgentní medicíny

24. 6. 2022

XXVIII. Dostálovy dny urgentní medicíny Motto: „Urgentní příjem – brána do nemocnice“   Termín: 25.…

Celá novinka >