Program

Program konference

📑 Program ke stažení

Úterý 25. října

Sál GOLD

09:00 - 12:00 Workshop: Zástava krvácení a stabilizace pánve
Workshop pořádá společnost Teleflex, kapacita 25 osob. K účasti je nutná registrace.

Více informací o workshopu: Jak urychlit srážecí kaskádu ? Workshop zástava krvácení a stabilizace pánve

13:30 - 15:45 Setkání náměstků pro NLZP

16:00 - 18:30 Setkání vzdělavatelů

 

Salonek BERYL

18:00 Schůze výboru SUMMK

 

Sál SILVER

12:30 - 14:30 Setkání tiskových mluvčích

15:00 - 17:00 Workshop: JEDNA HODINA NA URGENTNÍM PŘÍJMU aneb „Pane/paní, půjdeme si hrát“

Kapacita 20 osob. K účasti je nutná registrace.

Více informací o workshopu: Workshop: JEDNA HODINA NA URGENTNÍM PŘÍJMU aneb „Pane/paní, půjdeme si hrát“

17:15 - 20:15 Workshop USG: POCUS

Kapacita 15 osob. K účasti je nutná registrace.

Více informací o workshopu: Workshop Základy Point-of-Care ultrasonografie v PNP (a jinde)

 

Středa 26. října

8:45 - 9:00 Slavnostní zahájení

Předsedající: P. Ševčík, M. Gebauer, V. Škampová, L. Chalás, R. Gřegoř

9:00 - 9:45 Blok hosté

Předsedající: R. Prymula, J. Šeblová, R. Gřegoř

 • Urgentní příjmy jako součást reformy primární péče (R. Prymula)

09:45 - 11:00 Blok TRIAGE

Předsedající: M Pisár, O. Rennét

 1. Triáž a její historie (J. Šeblová)
 2. Současný stav elektronického aviza ZZS - UP (D. Peřan)
 3. Jak zavést funkční triáž na UP (M. Štěpán)
 4. Triážovací systémy napříč ČR (O. Rennét)
 5. Konsenzuální odborné stanovisko SUP Třídění na UP (M. Pisár)

11:00 - 11:15 Přestávka

11:15 - 12:45 Blok MEDICÍNSKÁ TÉMATA

Předsedající: P. Kupka, J. Kočí

 1. Bolesti na hrudi u pacientů do 40 let aneb zase simulant? (P. Libicherová et al.)
 2. Bodypackers (P. Kupka, T. Jonáková)
 3. Ambulantní léčba plicní embolie (M. Čermáková)
 4. Psychiatrický adolescent na dětském urgentním příjmu (J. Dissou)
 5. Návaznost PNP a NP - imitace závažného intrakraniálního poranění v PNP (L. Korbel)
 6. Paliatr na urgentním příjmu (A. Houska)

12:45 - 13:30 Oběd

13:30 - 14:00 Vyhlášení Cen AZZS

Předsedající: M. Slabý, R. Gřegoř

14:00 - 15:15 Současná témata v akutní kardiologii

Předsedající: A. Truhlář, J. Kubalová

 1. Centra péče pro nemocné po KPR – současná koncepce a doporučení (A. Truhlář)
 2. Centra péče pro nemocné po KPR – pohledem lékařky ZZS (J. Kubalová )
 3. Centra péče pro nemocné po KPR – pohledem kardiologa a jeho pacientů (J. Karásek)
 4. Role urgentního přijmu v programu eCPR - extrakorporální kardiopulmonální resuscitace (M. Šimek)
 5. Post mortem vyšetření případů náhlé srdeční smrti (A. Krebsová)

15:15 - 15:30 Přestávka

15:30 - 16:30 Blok "LESSONS LEARNED"

Předsedající: V. Kutěj, J. Kočí

 1. UP ve fakultní nemocnici, co mělo být jinak? (J. Kočí)
 2. UP v okresní nemocnici, co mělo být jinak? (J. Golová)
 3. Otevřeli jsme nově UP, hlavní problémy vzniku (D. Prchal)
 4. Budujeme UP, jaké jsou naše problémy (O. Rennét)

16:30 - 17:30 Blok "CO CHCEME OD URGENTNÍHO PŘÍJMU"

Předsedající: E. Smržová, J. Berková

 1. Jsem záchranář a očekávám…(V. Husárek)
 2. Jsem lékař ZZS a očekávám…(E. Smržová)
 3. Jsem operátor ZZS a očekávám…(O. Franěk)
 4. Jsem lékař UP a očekávám od ZZS...(T. Veleta)
 5. "Kulatý stůl" s přednášejícími (J. Berková)

17:30 - 18:00 Členská schůze SUMMK (sál SILVER)

18:00 - 18:30 Členská schůze SUP (sál GOLD)

19:30 Společenský večer (sál PLATINUM)

Čtvrtek 27. října

8:30 - 9:00 Prezentace posterů

Předsedající: J. Šeblová, R. Gřegoř

 • Tenkrát na Západě aneb riziková práce automechanika (L. Čechurová)
 • K rozeznání mrtvice připojte k FASTu i BELFAST (R. Pleskot)
 • Z historie záchranných služeb (J. Vetešník)

9:00 - 10:30 Blok Varia

Předsedající: J. Šeblová, V. Kutěj

 1. Supervize v provozu akutní a urgentní péče - zkušenosti FNKV (M. Černý)
 2. Reforma vykazování péče na UP - vize do budoucna (V. Kutěj)
 3. eCPR, spolupráce FN Ostrava a ZZS MSK (F. Burša)
 4. POCUS kazuistiky (R. Škulec)
 5. Vliv osobních ochranných pracovních prostředků na kvalitu kompresí hrudníku (P. Cmorej)
 6. Sepse jako výzva – čas na vytvoření oborových doporučení? (J. Šeblová)

10:30 - 10:45 Přestávka

10:45 - 12:15 Blok Varia - pokračování

Předsedající: J. Knor, R. Gřegoř

 1. Přímý transport polytraumatizovaného triage pozitivního pacienta na CT vyšetření ihned po převzetí (G. Holubová)
 2. Děti a závažná traumata, priority primární péče (J. Knor)
 3. Suxamethonium v PNP v roce 2022 aneb "Je král mrtev?" (M. Pokorná)
 4. Výhody, nevýhody a limity vyšetření dolní duté žíly při hemodynamickém vyšetření (R. Škulec)
 5. Nenáboženská spiritualita v podmínkách urgentního příjmu (P. Krohe)
 6. To je pro Vás, pane faráři (V. Křížová)

12:15 Oběd a ukončení