Program

Předběžný program konference

📑

Úterý 24. října

Sál GOLD

12:00 - 13:30 Setkání náměstků pro NLZP

14:00 - 15:15 Setkání vedoucích lékařů a NLZP LZS v ČR

15:30 - 17:30 Schůze vedoucích operátorů a lékařů ZOS

17:45 - 19:00 Schůzka pracovní skupiny pro USG

Sál SILVER

12:00 – 14:00 Workshop Dýchací cesty u dětí
MUDr. Jana Kubalová
Registrace na workshop ukončena.

14:15 – 16:15 Workshop Etika v urgentní medicíně
MUDr. Jana Šeblová, Ph.D.
Registrace na workshop ukončena.

16:30 – 18:45 Zajištění periferního žilního katétru pod ultrazvukovou kontrolou
Mgr. Nela Walachová
Registrace na workshop ukončena.

Účast na wokrshopech je zpoplatněna částkou 200 Kč s DPH, více informací o workshopech: Přihlášení na workshopy v rámci XXIX. Dostálových dnů urgentní medicíny

Středa 25. října

8:30 - 8:45 Slavnostní zahájení

Předsedající: P. Gebauer, R. Gřegoř, L. Chalás, V. Škampová, J. Zemanová

8:45 - 9:00 Slavnostní křest knih Etika v urgentní medicíně a Technika v přednemocniční neodkladné péči v kostce

9:00 - 10:15 Blok hosté

Předsedající: M. Duschl, R. Gřegoř, J. Šeblová, P. Šonka

 1. Od obvoďáka k praktickému lékaři (P. Šonka)
 2. "Iceberg ahead - Strategies to avoid the Emergency Medical Service and primary care apocalypse“ (M. Duschl)

10:15 - 10:30 Přestávka na občerstvení

10:30 - 11:45 Blok VPL a UM

Předsedající: P. Šonka, T. Veleta

 1. Vzdělávání v oborech všeobecné praktické lékařství a urgentní medicína (L. Bezdíčková)
 2. Pacient odeslaný VPL - reálné zatížení urgentního příjmu (T. Veleta)
 3. Point of care metody v ordinaci VPL (D. Zhoř)
 4. Praktik nebo specialista? (D. Kinšt)
 5. Návštěvní služba praktického lékaře (Z. Cejnar)

11:50 - 12:50 Blok urgentní medicína a kardiologie

Předsedající: O. Rennét, A. Truhlář

 1. Plicní embolie update 2023 (F. Varhaník)
 2. Stratifikace rizika u bolestí na hrudi (R. Bánszky)
 3. Management fibrilace síní na urgentním příjmu (O. Rennét)
 4. Když méně je více - urgentní kardiologie na UP (P. Grenar)

12:50 - 14:00 Oběd

14:00 - 15:30 Low-level urgence v terénu - nové výzvy potřebují nový přístu

Předsedající: O. Franěk, J. Kubalová

 1. Když ne záchranku, tak koho? (O. Franěk)
 2. Paramedic practitioner aneb praktický nelékař (D. Peřan)
 3. Je namístě nechat ho na místě? (R. Sýkora)
 4. Zatěžujeme urgenty zbytečnostmi? (J. Kubalová)
 5. Neurgentní pacient na urgentním příjmu (O. Rennét)

15:30 - 15:45 Přestávka

15:45 - 17:00 Blok geriatrie a paliativní medicína

Předsedající: O. Rennét, M. Uhlíř

 1. Geriatrický pacient na urgentním příjmu (V. Mezera)
 2. Senior není starší dospělý aneb oligosymptomatika ve stáří (Z. Bureš)
 3. Výsledky analýzy výjezdů k paliativně relevantním pacientům na ZZS HMP (M. Uhlíř)
 4. Skupina paliativních ambasadorů napříč ZZS - zkušenosti ze spolupráce (S. Večerková)
 5. Modlitba za dobrou smrt? (R. Uher)

17:00 - 18:00 Blok Varia I

Předsedající: V. Kutěj, J. Šeblová

 1. Mimořádná událost – DN dvou autobusů v Jihomoravském kraji - červenec 2023 (S. Popela)
 2. Management pacientů s polytraumatem v ČR – výsledky dotazníkové studie napříč 12-ti traumacentry pro dospělé (G. Holubová)
 3. Postavení prokoagulačních faktorů v terapii traumatického krvácení (M. Durilla)
 4. Kam kráčíš urgentisto? (J. Chvojka)

18:15 - 19:00 Členská schůze SUP (sál SILVER)

19:00 Vyhlášení Cen AZZS (sál PLATINUM)

19:30 Společenský večer (sál PLATINUM)

Čtvrtek 26. října

8:30 - 9:15 Blok Varia II

Předsedající: R. Gřegoř, A. Truhlář

 1. "Klíště a maso" alfa-gal syndrom a následné anafylaktické reakce - kazuistiky (J. Chvojka)
 2. Střelné poranění hrudníku u těhotné (M. Durila)
 3. Půl roku fungování operátorů pro netísňové volání na KZOS ZZS LK (H. Stejná, L. Boková)

9:15 - 10:30 Blok psychiatrie

Předsedající: J. Šeblová, P. Šilhán

 1. Bariéry adekvátní psychiatrické péče v podmínkách urgentní medicíny (J. Šeblová)
 2. Dětský psychiatrický pacient (I. Dudová)
 3. Dospívající a dospělý psychiatrický pacient (P. Šilhán)
 4. Krizová intervence pro akutně zasažené (L. Humpl)
 5. Sociální problematika v urgentní medicíně (J. Vargová)

10:30 - 10:45 Přestávka

10:45 - 13:00 Potřeby zdravotníků a možná řešení

Předsedající: D. Peřan, J. Šeblová

 1. Stigma a násilí v urgentní medicíně (J. Pekara)
 2. Zkušenosti z intervenční části studie HEROES-CZ - individuání vs. týmové intervence (J. Šeblová)
 3. Potřeby zdravotníků – výstupy kvalitativní části studie HEROES-CZ (M. Janoušková)
 4. Panelová diskuze - K. Zdichová, O. Rennét, M. Gusty, M. Pokorná, J. Dissou, V. Karhanová

13:00 Oběd a ukončení

Generální partner

cheiron-colours-logo

Hlavní partner

sntplus-colours-logo

Partneři

mediprax-colours-logo
medirol-colours-logo
medsol-colours-logo

Vystavovatelé

ami-colours-logo
clinitex-colours-logo
intersurgical-colours-logo
jnl-colours-logo
kttp-colours-logo
linde-colours-logo
medtext-colours-logo
oms-colours-logo
radix-colours-logo
teleflex-colours-logo
vakuform-colours-logo
vbm-colours-logo