Prim. MUDr. Jiří Dostál

Prim. MUDr. Jiří Dostál

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte nám při příležitosti uplynutí 30 let od úmrtí prim. MUDr. Jiřího Dostála připomenout tohoto významného lékaře, jehož jméno nese naše konference.

Prim. MUDr. Jiří Dostál

* 2. 8. 1931
† 12. 6. 1993

Jiří Dostál vystudoval Slovanské gymnázium v Olomouci (maturita v roce 1950) a později Lékařskou fakultu UP Olomouc – všeobecné lékařství (promoce v roce 1956). Od roku 1952 pracoval jako volontér a později jako demonstrátor a pomocná vědecká síla na chirurgické klinice v Olomouci u prof. Rapanta. Po celou dobu studia na lékařské fakultě byl členem reprezentačního družstva univerzity v košíkové.

Po promoci v roce 1956 nastoupil na chirurgické oddělení FNsP v Ostravě Zábřehu. I. atestaci z chirurgie složil v roce 1959. Od té doby se intenzivně věnoval problematice anesteziologie a působil jako samostatně pracující anesteziolog v téže nemocnici. V roce 1963 úspěšně absolvoval v té době nástavbovou atestaci z oboru anesteziologie a resuscitace.

Na základě konkurzního řízení nastoupil v roce 1965 jako vedoucí lékař anesteziologicko-resuscitačního oddělení v MěNsP  Ostrava-Fifejdy a jako primář ARO zde pracoval až do konce svého života. Velmi rychle po svém nástupu vytvořil technické i personální podmínky pro to, aby v roce 1968 mohla být otevřena lůžková část oddělení, jehož součástí se v roce 1976 stalo i pracoviště hyperbarické medicíny. V roce 1975 byla pod ARO přičleněna rychlá záchranná pomoc a od té doby zajišťovali po lékařské stránce její provoz erudovaní anesteziologové a sestry specialistky. Postupně byla v Severomoravském kraji vytvořena síť 19 výjezdových stanic RZP a zřízena i stanice Letecké záchranné služby. Toto uspořádání bylo funkční až do roku 1991, kdy v souladu s vývojovým trendem a rozvojem urgentní medicíny přešla RZP pod záchrannou službu Ostrava.

Prim. Dostál byl členem kolegia krajského anesteziologa, městským anesteziologem, pracoval v komisi RZP při Ministerstvu zdravotnictví. Rozhodujícím způsobem přispěl k projektu celého systému RZP.

Přesto, že preferoval poctivou „rutinu“ a každodenní práci u lůžka pacienta, jeho vědecké práce publikované jak v našich, tak zahraničních časopisech (Polsko, NSR, USA) mají velmi široký záběr. Věděl, že péče o pacienta se selhávajícími vitálními funkcemi je týmovou prací založenou na multidisciplinárním přístupu. Díky svému nadhledu, velkorysosti a demokratičnosti dokázal vytvořit fungující mezioborové týmy. Je nutné připomenout alespoň spolupráci s hygieniky a odborníky antibiotického střediska při analýze a řešení nemocničních nákaz, spolupráci s kardiology při primárním zajištění nemocných se srdečním infarktem včetně zavedení monitorace srdečního výdeje, s neurology a neurochirurgy při péči o pacienty s kraniotraumaty včetně monitorace intrakraniálního tlaku, s oddělením biomedicínckého inženýrství při algoritmizaci automatické regulace krevního tlaku pacientů v šoku, s informatiky při optimalizaci zdravotnické dokumentace.

Jeho pedagogická činnost se neomezila jen na postgraduální vzdělávání lékařů v rámci ILF Praha. Podílel se na přípravě výukových filmů pro studující LF UJEP v Brně, aktivně přednášel zdravotním sestrám – specialistkám, jejichž práce si nesmírně vážil, a přednášel a především organizoval školení laiků v základech neodkladné resuscitace.

Za období své činnosti vychoval primář MUDr. Jiří Dostál desítky lékařů, z nichž mnozí pokračují v jeho díle a zastávali a zastávají významné funkce na různých pracovištích ARO či v oboru urgentní medicína u nás či v zahraničí.

jiri-dostal

Další aktuality

Ostrava hostila XXIX. DOSTÁLOVY DNY URGENTNÍ MEDICÍNY

3. 11. 2023

Clarion Congress Hotel v Ostravě se stal 24. – 26. října 2023 centrem odborných diskuzí a inspirace…

Celá novinka >

Organizační pokyny pro účastníky XXIX Dostálových dnů urgentní medicíny

19. 10. 2023

Vážení účastníci konference XXIX. Dostálovy dny urgentní medicíny, děkujeme za vaši registraci a těšíme se…

Celá novinka >

Přihlášení na workshopy v rámci XXIX. Dostálových dnů urgentní medicíny

6. 10. 2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové, v rámci XXIX. Dostálových dnů urgentní medicíny proběhnou v úterý 24. října…

Celá novinka >

Registrace ukončena z kapacitních důvodů

21. 9. 2023

Vážené kolegyně a kolegové, dovolte nám oznámit, že byla vyčerpána kapacita účastníků XXIX. Dostálových dnů urgentní…

Celá novinka >

Křest knihy „ Technika v přednemocniční neodkladné péči v kostce“

16. 9. 2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vás pozvat 25. 10. 2023 na křest knihy Technika v přednemocniční neodkladné…

Celá novinka >

Slavnostní křest knihy „Etika urgentní medicíny“ na XXIX. Dostálových dnech urgentní medicíny

31. 8. 2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom Vás spolu s autorkou knihy, se zástupci nakladatelství Grada a…

Celá novinka >

Registrace spuštěna

5. 6. 2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové, registrace na XXIX. Dostálovy dny urgentní medicíny byla dnes spuštěna. Odkaz…

Celá novinka >

Připomenutí termínu XXIX. Dostálových dnů urgentní medicíny

19. 4. 2023

Vážení příznivci urgentní medicíny, kolegyně, kolegové, partneři, doba neúprosně běží, a proto je nejvyšší čas…

Celá novinka >

Poděkování účastníkům a přístup k videoarchivu

10. 11. 2022

Vážené kolegyně a kolegové, vracíme se k nedávno proběhlému kongresu XXVIII. Dostálovy dny urgentní medicíny, který…

Celá novinka >

Organizační pokyny účastníkům

21. 10. 2022

Vážení účastníci konference XXVIII. Dostálovy dny urgentní medicíny, děkujeme za vaši registraci a těšíme se…

Celá novinka >