Prim. MUDr. Jiří Dostál

Prim. MUDr. Jiří Dostál

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte nám při příležitosti uplynutí 30 let od úmrtí prim. MUDr. Jiřího Dostála připomenout tohoto významného lékaře, jehož jméno nese naše konference.

Prim. MUDr. Jiří Dostál

* 2. 8. 1931
† 12. 6. 1993

Jiří Dostál vystudoval Slovanské gymnázium v Olomouci (maturita v roce 1950) a později Lékařskou fakultu UP Olomouc – všeobecné lékařství (promoce v roce 1956). Od roku 1952 pracoval jako volontér a později jako demonstrátor a pomocná vědecká síla na chirurgické klinice v Olomouci u prof. Rapanta. Po celou dobu studia na lékařské fakultě byl členem reprezentačního družstva univerzity v košíkové.

Po promoci v roce 1956 nastoupil na chirurgické oddělení FNsP v Ostravě Zábřehu. I. atestaci z chirurgie složil v roce 1959. Od té doby se intenzivně věnoval problematice anesteziologie a působil jako samostatně pracující anesteziolog v téže nemocnici. V roce 1963 úspěšně absolvoval v té době nástavbovou atestaci z oboru anesteziologie a resuscitace.

Na základě konkurzního řízení nastoupil v roce 1965 jako vedoucí lékař anesteziologicko-resuscitačního oddělení v MěNsP  Ostrava-Fifejdy a jako primář ARO zde pracoval až do konce svého života. Velmi rychle po svém nástupu vytvořil technické i personální podmínky pro to, aby v roce 1968 mohla být otevřena lůžková část oddělení, jehož součástí se v roce 1976 stalo i pracoviště hyperbarické medicíny. V roce 1975 byla pod ARO přičleněna rychlá záchranná pomoc a od té doby zajišťovali po lékařské stránce její provoz erudovaní anesteziologové a sestry specialistky. Postupně byla v Severomoravském kraji vytvořena síť 19 výjezdových stanic RZP a zřízena i stanice Letecké záchranné služby. Toto uspořádání bylo funkční až do roku 1991, kdy v souladu s vývojovým trendem a rozvojem urgentní medicíny přešla RZP pod záchrannou službu Ostrava.

Prim. Dostál byl členem kolegia krajského anesteziologa, městským anesteziologem, pracoval v komisi RZP při Ministerstvu zdravotnictví. Rozhodujícím způsobem přispěl k projektu celého systému RZP.

Přesto, že preferoval poctivou „rutinu“ a každodenní práci u lůžka pacienta, jeho vědecké práce publikované jak v našich, tak zahraničních časopisech (Polsko, NSR, USA) mají velmi široký záběr. Věděl, že péče o pacienta se selhávajícími vitálními funkcemi je týmovou prací založenou na multidisciplinárním přístupu. Díky svému nadhledu, velkorysosti a demokratičnosti dokázal vytvořit fungující mezioborové týmy. Je nutné připomenout alespoň spolupráci s hygieniky a odborníky antibiotického střediska při analýze a řešení nemocničních nákaz, spolupráci s kardiology při primárním zajištění nemocných se srdečním infarktem včetně zavedení monitorace srdečního výdeje, s neurology a neurochirurgy při péči o pacienty s kraniotraumaty včetně monitorace intrakraniálního tlaku, s oddělením biomedicínckého inženýrství při algoritmizaci automatické regulace krevního tlaku pacientů v šoku, s informatiky při optimalizaci zdravotnické dokumentace.

Jeho pedagogická činnost se neomezila jen na postgraduální vzdělávání lékařů v rámci ILF Praha. Podílel se na přípravě výukových filmů pro studující LF UJEP v Brně, aktivně přednášel zdravotním sestrám – specialistkám, jejichž práce si nesmírně vážil, a přednášel a především organizoval školení laiků v základech neodkladné resuscitace.

Za období své činnosti vychoval primář MUDr. Jiří Dostál desítky lékařů, z nichž mnozí pokračují v jeho díle a zastávali a zastávají významné funkce na různých pracovištích ARO či v oboru urgentní medicína u nás či v zahraničí.

jiri-dostal

Další aktuality

Organizační pokyny účastníkům

21. 10. 2022

Vážení účastníci konference XXVIII. Dostálovy dny urgentní medicíny, děkujeme za vaši registraci a těšíme se…

Celá novinka >

Workshop Základy Point-of-Care ultrasonografie v PNP (a jinde)

11. 10. 2022

Vážení účastníci XXVIII. Dostálových dnů urentní medicíny, dovolte nám pozvat vás k účasti na workshopu Základy Point-of-Care…

Celá novinka >

Workshop: JEDNA HODINA NA URGENTNÍM PŘÍJMU aneb „Pane/paní, půjdeme si hrát“

12. 9. 2022

Definici, k čemu je urgentní příjem, známe: k zajištění kontinuity péče. Co tam máme jako lékaři dělat,…

Celá novinka >

Jak urychlit srážecí kaskádu? Workshop zástava krvácení a stabilizace pánve

8. 9. 2022

Zajímá vás, jak funguje účinek kaolinu ve srážecí kaskádě? To a mnohem více o nových…

Celá novinka >

Základní informace o XXVIII. Dostálových dnech urgentní medicíny

24. 6. 2022

XXVIII. Dostálovy dny urgentní medicíny Motto: „Urgentní příjem – brána do nemocnice“   Termín: 25.…

Celá novinka >